Privacy beleid

Privacyverklaring & Cookies

Door het bezoeken van deze website, formulieren in te vullen of contact met ons op te nemen, deel je jouw persoonsgegevens met ons. We leggen hier uit hoe we omgaan met jouw gegevens. Dit doen wij zo zorgvuldig mogelijk en we houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle vormen van communicatie en interactie tussen jou en Oude Wijsheid – Nieuw Bewustzijn.

Oude Wijsheid- Nieuw bewustzijn is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar frederieke@oudewijsheid-nieuwbewustzijn.nl.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren. Het betreft bijvoorbeeld je naam en je contact- of adresgegevens. Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij niet.

Het is niet mogelijk voor ons om te controleren of een bezoeker van deze website jonger is dan 18 jaar. Als er sprake is dat wij persoonsgegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd, neem dan contact met ons op via frederieke@oudewijsheid-nieuwbewustzijn.nl.

Afhankelijk van de toepassing verwerken we de volgende persoonsgegeven:
Bedrijfsnaam, NAW gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van jouw bericht. Voor zover van toepassing bij betalingen: jouw bestellingen en accountgegevens, betalingen, BTW-nummer, IBAN-nummer, wachtwoord, order- en factuurinformatie. Dit alles valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken: Oude wijsheid – Nieuw bewustzijn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Tijdens je eerste bezoek aan onze website vragen we jouw toestemming om cookies te mogen plaatsen website. Met daarbij de verwijzing naar onze cookieverklaring.

Wij gebruiken cookies om:

  • de website te laten werken zoals bedoeld,
  • om het website bezoek te kunnen analyseren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics, zodat we indien nodig de website kunnen verbeteren.
  • om op maat gemaakte content en advertenties aan te bieden (o.a. via Facebook en ActiveCampaign)
 

Afmelden voor cookies doe je door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

We werken samen met verschillende leveranciers en partners voor onder andere het versturen van nieuwsbrieven, het afhandelen van betalingen en incasso’s, onze webhosting en congrespartners. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Alle partners waarmee wij samenwerken voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Jouw gegevens delen of verkopen wij niet aan personen of organisaties buiten Oude wijsheid – Nieuw bewustzijn, behalve aan partners zoals hierboven beschreven. Het is mogelijk dat wij verplicht worden om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

Voor de beveiliging van jouw gegevens hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen zijn bedoeld ter bescherming van misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies van jouw persoonsgegevens.

Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Je hebt ten allen tijde het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

  • E-mails blijven minimaal 1 jaar bewaard. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
  • Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Jouw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.
  • Je kunt op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.
  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oude wijsheid – Nieuw bewustzijn. Ook heb je het recht op gegevensoverdracht.
  • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar ons E-mailadres. Hiervoor hebben we wel een kopie van je identiteitsbewijs nodig om vast te kunnen stellen dat het verzoek daadwerkelijk van jou komt.
  • We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Oude wijsheid – Nieuw bewustzijn verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. We accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Oude wijsheid – Nieuw bewustzijn kan ieder moment deze privacyverklaring aanpassen, om ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf te actualiseren.

In onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van eventuele wijzigingen. Je kunt je hierop abonneren. We raden je aan regelmatig de privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Oude wijsheid -Nieuw bewustzijn ga je akkoord met deze wijzigingen.

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met ons via de e-mail of per post:

Oude wijsheid – Nieuw Bewustzijn:
Frederieke Karin van der Lijn, Dr. Postmastraat 43, 9285 RH Buitenpost. Oude wijsheid – Nieuw bewustzijn is onderdeel van Praktijk voor Regressie- en reïncarnatie therapie dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: nr 56726643.