Over Oude Wijsheid - Nieuw Bewustzijn
'het ritme van de natuur is de taal van ons hart'

De wijsheid van de oorspronkelijke Natuurvolken is een krachtige en onuitputtelijke, helende bron voor ons in de tijd waarin we nu leven. Die kennis te herontdekken leidt tot inzicht en zelfheling. Onze verbinding met de natuur en onze voorouders zijn daarin de sleutel.

Oude wijsheid – Nieuw bewustzijn is ontstaan uit mijn verlangen de kennis en wijsheid van de diverse natuurvolken te ontdekken en te delen. De waarde van deze oorspronkelijke zienswijzen zijn cruciaal in de tijd waarin we leven. We bevinden ons is een zeer transformerende tijd. En om te begrijpen wie we zijn als mens in relatie tot wat er in de wereld speelt, is het van belang onszelf eerst te doorgronden. De verbinding met ons voorouderlijk veld is essentieel. We kunnen pas een breder bewustzijn ontwikkelen als we het perspectief op ons leven verruimen. Dit doen we door ons in te leven in het systeem waarin we opgegroeid zijn. Verbinden met ons aardse bestaan helpt om in contact te komen met onze multi-dimensionaliteit. 

De wijsheid van de natuurvolken is in de basis het volgen van het ritme van onze aarde, de planeten, de zon en de maan. Het besef dat er altijd verandering en creatie is. En ook dat als we besef hebben van ons persoonlijke levenswiel, we in staat zijn bij te dragen aan een wereld waarin vrijheid, geluk en overvloed altijd beschikbaar is voor iedereen. We bevinden ons in een krachtveld van trauma, beïnvloeding en vervuiling. Verdiepen en helen van ons eigen aardse lichaam en geest, maakt dat we uit de hypnose van de door ons gemaakt wereld komen. De natuur en haar wetten leiden ons op de juiste weg.

Oude wijsheid – Nieuw bewustzijn is een co-creatie van velen die vanuit hun hart bijdragen. Als initiatiefneemster bied ik een hart-gedragen plek, waarin we elkaar kunnen inspireren en een community van gelijkgestemden vormen.  

In de online community van Oude wijsheid – Nieuw bewustzijn bied ik naast online congressen, ‘Inspirerend Leren’. Een online leeromgeving met onderwerpen als Krachtdieren en Medicijnwiel. Ook vind je hier groepen van gelijkgestemden waar je uit kunt wisselen over de verschillende onderwerpen. Veel inspiratie toegewenst!

Hart gedragen initiatief

Mijn naam is Frederieke Karin van der Lijn. Ik ben regressie- en reïncarnatietherapeut en de initiatiefneemster van Oude Wijsheid – Nieuw Bewustzijn.

In de afgelopen jaren ben ik me meer en meer gaan beseffen dat de tradities, waarden, rituelen en ceremoniën van Natuurvolken van grote waarde zijn in onze wereld, die een grote transformatie ondergaat. Er ontwaakt bij steeds meer mensen een oerverlangen om bewuster en autonomer in het leven te staan. Door ons opnieuw te verbinden met onze eigen natuurlijke cyclus ontdekken we dat we zelf de creator van ons leven zijn. En daarmee van ons eigen levensgeluk. Iets wat de Natuurvolken vanuit een oorspronkelijkere manier van leven, zich veel bewuster van zijn.

Mijn innerlijke drive is sterk gericht op het delen van persoonlijke verhalen. De verworven kennis die door levenservaringen als wijsheid is geworden, kunnen voor velen een inspiratie bron of hulplijn zijn. Vele ontmoetingen in de afgelopen jaren met elders, sjamanen en wisdomkeepers hebben mij geïnspireerd om mijn eigen weg te vinden. Ik doe niets liever dan dit weer over te dragen. Samen met hen, jou en vele anderen op weg te helpen harmonie in je leven te vinden. Hiervoor organiseer ik online congressen en thematische programma’s met een sjamanistische basis.

 

Met liefdevolle groet,