Online Congressen

Hier vind je alle thema pakketten n.a.v. online congressen

Online Congres themapakket

Terug naar je oorsprong

Dit online congres is een vervolg op het 1e congres ‘in verbinding met je voorouders’. In de gesprekken gaan we dieper in op de oorspronkelijke waarden van de plek van onze herkomst. Tradities en ceremonies die deze waarden uitdragen zijn verbindend. Door hier aandacht voor te hebben, komen we weer in aanraking met de cyclus van de natuur. Wat een altijd herstellend en her-balancerend vermogen in zicht draagt. Sprekers vanuit alle windstreken delen hun wijsheid en ervaring vanuit hun tradities en herkomst.

Online Congres themapakket

In verbinding met onze voorouders

In dit online congres ligt de nadruk op de verbinding met onze voorouders. Over hoe de onverwerkte gebeurtenissen uit het leven van ouders en voorouders van invloed zijn op ons leven vandaag de dag. De sprekers nemen je mee in de wijsheden en kennis die zij door hun werk, leven en ontmoetingen met anderen hebben opgedaan.