Disclaimer

Totstandkoming

De informatie op deze website komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van oudewijsheid-nieuwbewustzijn. De uitvoering van én het onderhoud aan www.oudewijsheid-nieuwbewustzijn.nl wordt gedaan door Oude Wijsheid – Nieuw Bewustzijn. Wij besteden grote zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.oudewijsheid-nieuwbewustzijn.nl.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze websites.

Links

Het is mogelijk dat via de website www.oudewijsheid-nieuwbewustzijn.nl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.oudewijsheid-nieuwbewustzijn.nl waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan Oude Wijsheid – Nieuw Bewustzijn, haar klanten of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.